Z nami bezpiecznie

Ważne jest dla nas, aby wszystkie informacje przekazywane zarówno od Państwa, jak i do Państwa były bezpieczne. Stosujemy najnowocześniejsze metody zabezpieczenia oraz transmisji danych. Wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki i procedury w celu ochrony uzyskanych przez nas danych. Zastosowanie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa ogranicza ryzyko pozyskania wysyłanych i odbieranych danych (a także informacji zgromadzonych na serwerze) przez osoby trzecie.

Nasz lokal jest przez 24h pod monitoringiem oraz ochroną profesjonalnej agencji.

Wszystkie Państwa dane są utrzymywane w ścisłej tajemnicy i są udostępniane tylko wskazanym przez Państwa adresatom (np. Banki, Urzędy, Instytucje), w uzgodnionym zakresie.