Nasza oferta

 • Ryczałt
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Ewidencje i rozliczenia VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • Sporządzanie bilansu oraz RZiS
 • Roczne zeznania podatkowe
 • Kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Pomoc przy rozpoczęciu działalności
 • Rozliczenia pracownicze
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących działalności gospodarczej
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Na życzenie klienta przekazywanie dokumentów i kontakt w ustalonym miejscu i czasie

Najczęściej wybieraną przez klientów opcją jest obsługa kompleksowa, polegająca na tym, że klient dostarcza dokumenty, a kancelaria robi wszystkie wynikające z umowy czynności, czyli: księguje, sporządza deklaracje, przelewy, listy płac itp.

Jednocześnie na bieżąco informuje o wynikach firmy dając obraz jeszcze przed zakończeniem okresu sprawozdawczego.